top of page
Steffan Powell and Sean Fletcher

Yn wreiddiol o Glanamman yn Sir Gaerfyrddin mae Steffan yn siaradwr cymraeg iaith gyntaf. Wnaeth Steffan dderbyn ysgoloriaeth S4C i astudio cwrs ol-raddol mewn darlledu a newyddiaduriaeth ym mhrifysgol Caerdydd.

Yn ogystal a'i brofiad fel gohebydd a chyflwynydd ar rhaglenni newyddion BBC Radio Cymru a rhaglen Newyddion 9 S4C mae Steffan wedi ymddangos fel gwestai ar amrywiaeth o raglenni cymraeg eraill fel, Iaith ar Daith, Jonathan a Heno.

Er ei fod yn byw yn Llundain erbyn hyn, ma Steffan yn hynod o falch o'i gefndir ac yn parhau i gyfrannu at raglenni iaith gymraeg mor gymaint a phosib.

------------------------------------------------------------------------------------------

Originally from Glanamman in Carmarthenshire, Steffan is a fluent Welsh speaker. He received the S4C Scholarship to study his postgraduate diploma in broadcast journalism at Cardiff University. 

Steffan has worked as a reporter and presenter of news programmes on BBC Radio Cymru and on S4C's nightly news programme Newyddion 9. He's also featured as a guest on many Welsh language television programmes like Iaith ar Daith, Jonathan and Heno.

Despite living in London, Steffan is very proud of his roots and continues to contribute to Welsh language programming as often as possible.

bottom of page